Strategia marketingowa – czym jest i w jakim celu się ją tworzy? Podstawowe wskazówki

Dokumentem, który umożliwia lepsze zrozumienie działania firmy zarówno samemu właścicielowi, jak i pracownikom, jest strategia marketingowa. Niekoniecznie należy ją tworzyć samodzielnie, jej wykonanie można powierzyć specjalistom. Jeśli chcesz szczegółowiej przyjrzeć się swojemu przedsiębiorstwu, koniecznie dowiedz się, jak należy rozumieć strategię marketingową.

Czym jest strategia marketingowa?

Strategia marketingowa określa plan działania firmy. Można ją porównać do mapy przedstawiającej drogę do sukcesu przedsiębiorstwa. Dzięki niej firma szybciej dotrze do celu, nie zbaczając z właściwej ścieżki działań.

W dokumentach opisujących strategię najczęściej znajdują się informacje dotyczące: sposobu prezentacji produktów lub usług, miejsc ich sprzedaży i promocji, person marketingowych, kanałów komunikacji i celów marketingowych.

Dobry plan musisz oprzeć na aktualnych realiach rynku, analizie konkurencji, znajomości klientów, rozpoznaniu ich najbardziej palących potrzeb oraz dokładnym rozpoznaniu szans i zagrożeń  własnej działalności.

W czym pomaga strategia marketingowa?

Strategia marketingowa nie jest jedynie pomysłem na pojedynczy post publikowany w mediach społecznościowych, artykuł na blogu lub tekst na tradycyjną ulotkę. Stanowi kompleksowy plan pomagający w osiągnięciu biznesowych celów w sposób spójny, dopasowany do klientów i przemyślany. Strategię marketingową możesz potraktować jako kompas, który ułatwi Ci:

  • zdobycie większej części rynku,
  • dotarcie z przekazem do idealnych klientów,
  • zbudowanie zaufania i lojalności konsumentów.

Dobrze zaprojektowana strategia zwiększy rozpoznawalność marki i doda jej wyrazistości. Dzięki niej wszelkie działania w firmie staną się prostsze i bardziej spójne: tworzenie treści i identyfikacji wizualnej, a także podejmowanie decyzji o drogach dystrybucji produktów. Korzyścią ze stworzenia planu marketingowego jest również bardziej efektywne wykorzystanie zasobów firmy i koncentracja na najbardziej obiecujących rynkach.

Jak stworzyć strategię?

Pracę nad strategią marketingową warto podzielić na kilka etapów. Podczas pierwszego z nich opracuj brief kreatywny. Powinien on uwzględniać informacje o firmie, jej wartościach, celach i konkurencji.

Podczas kolejnej fazy precyzyjnie opisz grupę docelową. Weź pod uwagę różne grupy wiekowe, wykształcenie i zainteresowania klientów oraz ich oczekiwania i obawy względem oferty.

W trakcie kolejnego kroku wybierz cel działań marketingowych – zastanów się nad tym, czy zależy Ci przede wszystkim na większej sprzedaży, dotarciu do nowej grupy docelowej, zwiększeniu rozpoznawalności marki czy stworzeniu eksperckiego wizerunku firmy.

Kiedy już znasz swoją grupę docelową i cel działań marketingowych, możesz wybrać właściwy styl i kanał komunikacji. Przemyśl, jakie treści będą interesujące dla potencjalnych klientów oraz w jakich miejscach bywają – czy jest to Facebook, czy może raczej TikTok.

Jeśli zależy Ci na pomocy specjalistów podczas ustalania strategii marketingowej, sprawdź na przykład ofertę agencji marketingowej IBIF https://www.ibif.pl/oferta/strategia-marketingowa.

W jaki sposób określić cele marketingowe?

Warto znać dobre praktyki określania celów marketingowych. Spisanie ich w formie biznesowych marzeń może być motywujące. Szczególnie jeśli zanotujesz, że na przykład chcesz, by Twoja firma była jak Nike, IKEA, Apple czy inna znana marka. Jeśli jednak nie określisz, jakie działania przybliżą Cię do osiągnięcia takiego statusu i ile czasu musisz im poświęcić, nie możesz traktować takiego życzenia jako celu.

Właściwie określone cele marketingowe muszą być możliwe do wykonania, określone w czasie i mierzalne. Najlepiej określić je za pomocą modelu SMART – każda litera tego skrótu oznacza inną cechę, którą powinien mieć cel.

  • S (specific) – specyficzny, skonkretyzowany. Ustal, że chcesz, by Twoja strategia marketingowa umożliwiła Ci sprzedaż 50 produktów, a nie jedynie zwiększyła sprzedaż.
  • M (measurable) – mierzalny. To, na ile cel został osiągnięty, powinno być możliwe do zmierzenia. Określ, o ile procent ma na przykład wzrosnąć zaangażowanie obserwatorów pod postami na Instagramie.
  • A (attainable) – osiągalny. Cel nie może być oderwany od rzeczywistości, warunków Twojego życia, codzienności i dostępnego na jego realizację czasu. Powinien być jak najbardziej możliwy do osiągnięcia.
  • R (relevant) – istotny dla działania konkretnej firmy. Cel strategii marketingowej musi też jak najściślej wiązać się z całym planem działań marketingowych, charakterystyką grupy docelowej i realiami branży.
  • T (time-bound) – określony w czasie. Ustal również terminy realizacji celów. Bez wyznaczenia konkretnej daty, łatwiej będzie Ci odkładać czas wykonania zadań na później. Zmniejszy się też Twoja motywacja do pracy nad osiągnięciem celów.

Strategia marketingowa to obszerny dokument, na którego stworzenie należy poświęcić mnóstwo czasu. Dlatego najlepiej podejść do jej projektu małymi krokami. Dzięki temu strategia będzie bardziej przemyślana i skuteczna, a Ty nie będziesz mieć poczucia poświęcenia jej nadmiernie dużej liczby godzin.