Internet

Jest to stosowanie przemocy poprzez: prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetu...
Internet to wielofunkcyjne narzędzie bez którego większość ludzi nie wyobraża sobie obecnie funkcjonowania. Internet...